097 363 9229
ẢNh đại diện

Đặc điểm kỹ thuật chung Đồng Hồ Sen

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ SEN: – Đơn giản, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ cao. ĐỒNG HỒ SEN (SINCE 1980) ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHUNG: Đồng hồ công cộng Sen được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, không cần bảo dưỡng, có tuổi thọ cao, phù hợp với môt trường…

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ SEN: – Đơn giản, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ cao. ĐỒNG HỒ SEN (SINCE 1980) ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHUNG: Đồng hồ công cộng Sen được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, không cần bảo dưỡng, có tuổi thọ cao, phù hợp với môt trường…