0913.201.664

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN

Địa chỉ: 919 Thiên Lôi, p.Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 0225.3613.686 - Hotline: 0913.201.664

Fax:

Email: senclock@gmail.com