0979427337
ẢNh đại diện

Công trình

Cầu Chương Dương 2001

Đồng hồ 4 mặt kích thước 1,0m, khung bằng thép không rỉ, cột bằng Gang đúc, chạy bằng pin năng lượng mặt trời, nguồn acquy dự phòng 12V-6A/h. Bộ điều khiển đặt dưới chân cột. Cột đồng hồ này được người Pháp chở từ chính quốc sang lắp tại chợ Long biên Hà nội năm…

Xem thêm