0979427337
ẢNh đại diện

Hoạt động bền bỉ

Đồng hồ Sen có tuổi thọ hàng trăm năm, hoạt động liên tục trong mọi điệu kiện thời tiết. Đồng hồ công cộng SEN hiện nay đã có nhiều cải tiến về công nghệ, có độ chính xác cao, hoạt động bền bỉ trong môi trường khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Với nguồn chạy…

Đồng hồ Sen có tuổi thọ hàng trăm năm, hoạt động liên tục trong mọi điệu kiện thời tiết. Đồng hồ công cộng SEN hiện nay đã có nhiều cải tiến về công nghệ, có độ chính xác cao, hoạt động bền bỉ trong môi trường khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Với nguồn chạy…