097 363 9229
ẢNh đại diện

Đồng hồ có chuông nhạc điểm giờ cho trường học

Đồng hồ một mặt lắp tại trường Cao đẳng Y tế Phú thọ, động cơ cho máy đồng hồ là loại chạy trong đệm từ, không ma sát có độ bền rất cao. Đồng hồ có chuông nhạc báo giờ, rất hữu dụng trong trường học.

Đồng hồ một mặt lắp tại trường Cao đẳng Y tế Phú thọ, động cơ cho máy đồng hồ là loại chạy trong đệm từ, không ma sát có độ bền rất cao. Đồng hồ có chuông nhạc báo giờ, rất hữu dụng trong trường học.