0979427337
ẢNh đại diện

Đồng hồ chuông nhạc lắp cho một gia đình ở Tuy Hòa, Phú Yên

Đồng hồ có chuông nhạc bào giờ, điểm giờ mỗi giờ một lần từ 6g đến 21g.

Đồng hồ có chuông nhạc bào giờ, điểm giờ mỗi giờ một lần từ 6g đến 21g.