0979427337
ẢNh đại diện

Time Garden Vĩnh Yên

Dự án đồng hồ khu đô thị Time Garden, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trụ đồng hồ cao 12m, đồng hồ 4 mặt, đường kính mặt 2.6m