0979427337
ẢNh đại diện

Đồng hồ lớn đầu tiên lắp cho Ga B Hà Nội năm 1981

Đồng hồ lớn đầu tiên lắp cho Ga B Hà Nội năm 1981