0979427337
ẢNh đại diện

Tháp cao 23m, đồng hồ D 2,0m

Tháp đồng hồ cao 23 m xây tại trường ĐH công nghệ và kinh doanh Hà nội. Đồng hồ đường kính 2,0 m

Tháp đồng hồ cao 23 m xây tại trường ĐH công nghệ và kinh doanh Hà nội. Đồng hồ đường kính 2,0 m